Disclaimer


Boswolf (Kamer van Koophandel: 62688820) verleent u hierbij toegang tot Sportschoolplus.nl
en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Boswolf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Boswolf spant zich in om de inhoud van Sportschoolplus.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/
of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig
en/of onjuist is.
De op Sportschoolplus.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen
zonder voorafgaande mededeling van Boswolf.
In het bijzonder zijn alle prijzen op Sportschoolplus.nl onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van
dergelijke fouten. De inhoud van Sportschoolplus.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde
weg verkregen. Boswolf doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud
onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op
Sportschoolplus.nl. Boswolf oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht
uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig
ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op
Sportschoolplus.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Boswolf
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Boswolf
en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Boswolf, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke
materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Voor vragen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen.